LATEST MANGA UPDATES

Fake Sister

5
Chapter 1 October 2, 2021
Chapter 0.1 October 2, 2021

Sword’s Curse

5
Chapter 93 October 2, 2021
Chapter 92 October 2, 2021

Rosy Anna

5
Chapter 68 October 2, 2021
Chapter 67 October 2, 2021

Xuandao Temple

5
Chapter 43 October 2, 2021
Chapter 42 October 2, 2021

Winning Monkey King

5
Chapter 74 October 2, 2021
Chapter 73 October 2, 2021

Eidolon

5
Chapter 50 October 2, 2021
Chapter 49 October 2, 2021

20 Twenty

5
Chapter 103 October 2, 2021
Chapter 102 October 2, 2021

Witch’s Husky Husband

5
Chapter 53 October 2, 2021
Chapter 52 October 2, 2021

Twelve Month Deities

5
Chapter 49 October 2, 2021
Chapter 48 October 2, 2021

She’s a Keeper

5
Chapter 43.4 October 2, 2021
Chapter 43.3 October 2, 2021

Exorcist Zhong Kui

5
Chapter 110 October 2, 2021
Chapter 109 October 2, 2021

Spy High School

5
Chapter 162 October 2, 2021
Chapter 161 October 2, 2021